Sunday, 6 November 2011

Nota ekonomi asas tingkatan 5

C. KESAN PERGANTUNGAN EKONOMI KEPADA SEKTOR UTAMA

i)     Kesan Pergantungan dari segi Pendapatan Negara
a)    Turun naik harga komoditi
·         Harga komoditi utama tidak stabil menyebabkan
      pendapatan negara terjejas
b)    Daya pengeluaran yang rendah
·         Pengeluaran komoditi utama semakin merosot kerana penggunaan teknologi terhad
c)   Persaingan daripada barang tiruan
·         Penggunaan getah boleh diganti dengan getah sintetik
·         Permintaan getah anjal,harga naik,pendapatan negara jatuh

ii)   Kesan Pergantungan dari segi Guna Tenaga
a)  Pelaburan yang kurang
·         Penurunan pendapatan negara
·         menjejaskan peluang pekerjaan baru.
 b) Penghijrahan penduduk desa ke bandar
·         Upah yang rendah dan tidak stabil menyebabkan
            Buruh berhijrah ke bandar atau sektor lain
 c)  Peningkatan guna tenaga dalam sektor lain
·         pelabur akan beralih ke sektor lain yg memberi pulangan yg baik.

Catatan
D. FAKTOR PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI NEGARA
i)    Langkah mempelbagaikan ekonomi
·        Kerajaan membangunkan sektor perindustrian
·        Contoh Sektor perkilangan menjalankan industri memproses keluaran pertanian

ii)   Galakan industri penggantian import
·        Pelabur swasta digalakkan mendirikan kilang-kilang yang berasaskan barangan pengguna seperti makanan,dan minuman
·        tidak perlu lagi mengimport dari negara lain

iii)  Kehausan sumber-sumber Asli Negara
·         Kerajaan mengehadkan aktiviti cari gali bagi mengelakkan kepupusan sumber

v)   Peningkatan dalam Pendapatan dan taraf hidup tinggi penduduk
·         Pendapatan yang tinggi menyebabkan kewujudan kuasa beli
·         Memberi ruang kepada sektor pembuatan untuk berkembang

E.   KESAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI NEGARA
1. Pelaburan asing meningkat
2. Perkembangan sektor perkilangan
3. Perkembangan sektor perkhidmatan
4. Peluang pekerjaan meningkat
5. Pendapatan negara meningkat
6. Taraf hidup lebih baik


SOALAN STRUKTUR
  1. Mengapakah harga komoditi utama tidak stabil?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

  1. Pergantungan kepada sektor utama menjejaskan peluang pekerjaan.
Berikan dua sebab yang menyebabkan berlakunya keadaan diatas.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

  1. Nyatakan dua sumber asli Malaysia yang semakin pupus

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________


             SOALAN ESEI

1.    Pergantungan kepada sektor utama membawa pelbagai implikasi kepada guna tenaga. Jelaskan                                         ( 9m )
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________No comments:

Post a Comment